Telemedicine

Telemedicina

 

 

 

 

Novosti

El. pošta Štampa PDF

-  Septembar 2015, isporuka klaster PACS servera kao podrska za Elekta Gama Noz, Klinicki Centar Srbije, 2015

- Novembar 2015, isporuka PACS servera, Institut za Onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, 2015

- Maj 2015 - Simpozijum na VMA

Više o tome

- Januar 2015 - pogledajte primer Virtuelne kolonoskopije i 4D dojki

Više o tome

- Novembar 2014 - posetili smo najveći sajam medicinske opreme MEDICA u Dizeldorfu.

Više o tome

- Februar 2014 - potpisali ugovor sa nemačkom kompanijom IMAGE Information Systems o zastupanju medicinskih softverskih rešenja za Srbiju i Crnu Goru

Više o tome

- Novembar, 2013 - popravka Philips Vertex Gama kamera, Institut za Nuklearnu Medicinu, Vojno Medicinska Akademija, Beograd

- Jun, 2013 - prisustvovali smo na Telemedicinskoj konferenciji u Institutu za javno zdravlje - Batut, Beograd

Više o tome

- Jun, 2013 - obezbeđivanje pristupa našem PACS CLOUD sistemu  lekarima iz američke Mayo klinike.

Više o tome

- Januar, 2013 - pravljenje skriptova za automatizovano konvertovanje ADAC Pegasys (Philips) formata u DICOM format i skladistenje u PACS sistem, Institut za Nuklearnu Medicinu, VMA

- Septembar 2012, kompanija Prosmart je sa Društvom privatnih zubnih tehničara Srbije održala stručni sastanak u Leskovcu sa temom:
"Primena DICOM i PACS sistema u stomatološkoj telemedicinskoj radiografiji"

Više o tome

- Jul, 2012 - objavili smo clanak o telemedicini na "ekapija" portalu

Više o tome

- Maj,  26.05.2012, kompanija je sa Društvom privatnih zubnih tehničara Srbije održala stručni sastanak sa temom:
Primena DICOM standarda i PACS sistema u izradi, akviziciji i obradi stomatološke radiografije-problemi i rešenja.

Više o tome

- Mart, 2012, objavljen stručni članak u časopisu "Medical Data" tema Primena DICOM standarda i PACS sistema u izradi, akviziciji i obradi stomatološke radiografije

Više o tome

- Januar, 2012, odbor za telemedicinu akademije medicinskih nauka pohvalio je rad naše kompanije za značaj i doprinos telemedicine.

Više o tome

- Novembar, 2011, stručni saradnik Goran Peruničić magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, teza: Primena DICOM standarda i PACS sistema u savremenoj medicini

- Oktobar, 2011, isporuka DICOM Viewing radnih stanica, Institut za Nuklearnu medicinu, Vojno Medicinska Akademija

- Novembar, 2011, završena implementacija miniPACS sistema, odeljenje Radioterapije, Vojno Medicinska Akademija

- Jun, 2011, prisustvovali smo na Telepatološkom kongresu u Udinama

Više o tome

- Jun, 2011, objavljen stručni članak u časopisu "Medical Data", tema "Implementacija miniPACS sistema u Institutu za Nuklearnu Medicinu VMA"

Više o tome

- Mart, 2011, objavljen stručni članak u časopisu "Medical Data", tema "Uvođenje savremenog PACS sistema u Institutu za Onkologiju i Radiologiju Srbije"

Više o tome

- Februar, 2011, završena implementacija miniPACS sistema u Institutu za Nuklearnu medicinu, Vojno Medicinska Akedemija

Više o tome


- Januar, 2011, domaći IT sajt "Benchmark" objavio članak o uvođenju ASTREOS PACS serverskog sistema na Onkologiji

Više o tome

- Novembar, 2010, završena implementacija ASTREOS PACS serverskog sistema u Institutu za Onkologiju i Radiologiju Srbije, odeljenje Radioterapije

Više o tome