Telemedicine

Telemedicina

 

 

 

 

Reference iz oblasti telemedicine i informacionih sistema u zdravstvu

El. pošta Štampa PDF

- Isporuka 10 softverskih licenci: iQ VIEW, softver za obradu radioloskih slika, Sremska Kamenica, 2016

- Isporuka ASTREOS PACS servera i HP servera za Mosaiq informacioni sistem, Institut za Onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, 2016

-  Isporuka klaster ASTREOS PACS servera kao podrska za Elekta Gama Noz, Klinicki Centar Srbije, 2015

-  Isporuka ASTREOS PACS servera i iQ VIEW Dijagnosticke radne stanice,Univerzitet Odbrane, 2015

- konvertovanje ADAC Pegasys formata u DICOM format i skladistenje u ASTREOS PACS sistem, Institut za Nuklearnu Medicinu, VMA, 2015

- integracija iQ View Pro medicinskog softera za obradu slika sa MRI i CT i isporuka IMAGE Display 2 MP radiološkog monitora, Beograd 2014

- popravka XIO servera, sistema za planiranje zračenja, Institut za Onkologiju Vojvodine, Sremska kamenica, 2014

- popravka XIO servera, sistema za planiranje zračenja, Klinički centar Niš, Niš, 2014

- popravka XIO servera, sistema za planiranje zračenja, Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije, Beograd, 2014

- kalibracija Philips Vertex Gama kamere, Institut za Nuklearnu Medicinu, Vojno Medicinska Akademija, Beograd, 2014

- popravka Philips Vertex Gama kamera, Institut za Nuklearnu Medicinu, Vojno Medicinska Akademija, Beograd, 2013

- obezbeđivanje pristupa našem PACS CLOUD sistemu  lekarima iz američke Mayo klinike, 2013

- pravljenje skriptova za automatizovano konvertovanje ADAC Pegasys formata u DICOM format i skladistenje u PACS sistem, Institut za Nuklearnu Medicinu, VMA, 2013

- Isporuka miniPACS - DICOM3 servera, Institut za Radioterapiju, KC, Niš, 2012

- Isporuka DICOM Viewing radnih stanica, Institut za Nuklearnu medicinu, VMA, Beograd, 2011

- Isporuka miniPACS - DICOM3 servera, odeljenje Radioterapije, VMA, Beograd, 2011

- Popravka "VERTEX" gama kamere, zamena neispravnih delova i kalibracija, Institut za Nuklearnu medicinu VMA, Beograd, 2011.

- Defektaža i otklanjanje kvara za sistem GAMA KAMERA proizvodnje Philips tip TOMO, radna stanica ADAC-2 na upotrebi u Institutu za Nuklearnu medicinu VMA, Beograd, 2011

-Isporuka miniPACS - DICOM3 servera, Institut za Nuklearnu medicinu, VMA, Beograd, 2011

- Isporuka ASTREOS PACS - DICOM3 klaster servera, Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije, Beograd, 2010

- Popravka angiografske dijagnostike proizvodnje GE typ Advantx, VMA Beograd 2008

- Isporuka softvera za analizu slike za medicinske potrebe, Sigmex Beograd, 2007

- Isporuka PACS - DICOM3 servera i radne stanice  radiološka služba Vojnomedicinske akademije, Sigmex, Beograd, 2005

- Realizacija  PACS sistema za Linearni akcelerator Siemens, KBC  – NIš, 2005

- Reparacija  digitalne angiografije proizvodnje GE Medical System, VMA – Beograd, 2004

- Realizacija  sistema za radiološku spregu dijagnostike (CT, MR), centra za planiranje zračenja i terapeutskog bloka  (linearni  akcelerator) po DICOM3 standardu, Institut za   Onkologiju i Radiologiju Srbije, Beograd, 2003

- Konsalting i revitalizacija  angiografskog uređaja, popravka hardvera i reinstalacija sistema, Klinički centar u Nišu, Niš, 2002

- Uspostavljanje informacionog sistema za organizaciju patološke službe, Medicinski fakultet  – Beograd, 2001

- Isporuka informacionog sistema za organizaciju patološke službe, KC – Novi Sad, 2000

- Isporuka informacionog sistema za organizaciju patološke službe, VMA – Beograd, 1998

- Realizacija telemedicinskog centra – VMA VJ, i povezivanje VB NIŠ i VMA u jedinstvenu telemedicinsku mrežu, 1998